با شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات؛مدیر مسئول روزنامه مستقل باقرار کفالت آزادشد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ صبح روز یکشنبه فریبا عباسی مدیر مسئول روزنامه مستقل در پی شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

خانم فریبا عباسی به همراه وکیلش دکترعلی معصومی در شعبه مربوطه تفهیم اتهام شد.
شکایت هیئت نظارت بر مطبوعات از روزنامه مستقل بخاطر انتشار مقاله دکتر فضل الله صلواتی بود.

هیئت نظارت در شکایت از مدیر مسئول مستقل ابراز داشته است که دکتر فضل الله صلواتی و روزنامه مستقل قصد زیر سوال بردن احکام اسلام را داشته اند.

مدیرمسئول مستقل با رد اتهام گفت:
اولا در مواردفقهی اختلاف نظر فقها روی هر مسئله ای متعدد است و ثانیا پیشنهاد حذف شتر از دیه و لغو ماههای حرام هرگز بمعنای زیر سئوال بردن احکام اسلام نیست.ضمن اینکه دکتر صلواتی اسلام پژوه و اهل معارف دینی است.پیشنهاد وی به منزله تقویت چهره رحمانی دین است.

مدیر مسئول روزنامه مستقل ساعت ۱۴ با تضمین کفیل آزاد و از دادسرا مرخص شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏