با وجود جمعیت بالای زیر خط فقر، بازگشت کوپن ضروری است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، مرتضی افقه بیان کرد: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که جمعیت انبوهی که زیر خط فقر قرار دارند حمایت بشوند.

به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که جمعیت انبوهی که زیر خط فقر قرار دارند حمایت بشوند. وزارت تعاون و رفاه قطعا باید تدابیری اندیشیده باشد که این جمعیت بالا به حداقل‌های مورد نیاز دست یابند.

وی بیان کرد: یکی از ابزاری که شاید بتواند این حداقل‌های معیشتی را فراهم کند جیره بندی، کوپن و یا طرق دیگر است. دولت تا کنون اقدام مناسبی در این راستا انجام نداده است. این اقدام می‌تواند حداقل تا زمانی که مطمئن باشیم نیازهای اساسی این جمعیت انبوه تامین می‌شود مثبت باشد.