با یورش مامورین ناهید شقاقی به مکان نامعلومی برده شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامبا یورش مامورین ناهید شقاقی به مکان نامعلومی برده شد

در ساعات اولیه صبح ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ماموران به منزل ناهید شقاقی از فعالین ندای زنان ایران یورش برده و با شکستن درب منزل وی، او را به مکان نامعلومی بردند