بحران برف و بی عرضگی مسئولان حکومت

حامد تقوی-

در چند روز گذشته اکثر مناطق شمالی ایران با بارش سنگین برف ، دچار بحران شدیدی شده است. گفتنی است که هواشناسی این بارش سنگین برف را در اکثر مناطق ایران پیش بینی کرده بود. در حالی که سازمان مدیریت بحران در این باره نظر دیگر دیگری دارد و این موضوع را نعمت الهی میداند و همچنین با این بهانه خصوصا در شهرهای حاشیه دریا خرز، سلب مسئولیت کرده است.


در اکثر شهرهای استان گیلان و استان اردبیل برق و آب خانه ها قطع است، خیابان ها مسدود شده و در دمای زیر صفر درجه، مردم را با مشکلات عدیده ای گرفتار کرده است. حکومت هیچ تعهدی به مردم گرفتار احساس نمیکند و حل همه ی مشکلات را به خود آنها سپرده است. آیا بهتر نیست این حکومت دست از سر پول و سرمایه مردم بردارد و بگذارد خود مردم برای آینده خود تصمیم بگیرند؟