بحران فروپاشی و تهدید

✍️سلمان موسوی

چندی پیش در یک ویدئو و مصاحبه سید حسن نصر الله از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی از لبنان بعد از جنگ ۳۳ روزه، خبر داد.

از شبکه ها و تشکیلاتی که با کمک ایران شکل گرفت و برای تمام مردم لبنان که در جنگ با خسارت و خرابی ها مواجه شده بودند در عرض یکسال خانه ساخته شد و این در حالی است که برای لبنانی ها به گفته ی حسن نصرالله با پول و حمایت حاکمیت ایران مایحتاج و مخارج یکساله ی زندگی و معیشتشان تامین شد.

بزرگواران، عزیزان ،حاکمان،اربابان، “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.”

کشور ایران قریب به دوسال با شبیخون کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. دوسال است اقتصاد ایران در اثر ناکارآمدی و ضعف مدیریتی شما و همچنین تاثیر کرونا دچار بحران شده، تنها هنر شما هم که بستن و محدود کردن مردم و مشاغل است .

ایران را لبنان یا فلسطین تصور کنید که دچار جنگ و زلزله و طاعون و… شده

مشکلات اقتصادی کمر ملت را خم کرده، چه بسیار خانواده هایی که در حال فروپاشی است،چه بسیار فرزندان و کودکانی که بخاطر ورشکستگی و مشکلات مالی در خانه با مشکلات روحی و روانی مواجه می‌شوند.

چه بسیار جوانانی که با امید به ساختن فردا با سقوط و افول آمال و آرزوهاشان روبرو شده اند.

چه پدرانی که با شرمساری راهی خانه ها می شوند.

و چه نان‌آورانی که با دستان خالی و دلهای لرزان غروب آفتاب را به نظاره ایستاده اند

آقایان شما که ادعای مدیریت جهانی دارید ،شما که صدور انقلابتان گوش فلک را کر کرد،شما که برای عالم و آدم شاخ وشانه میکشید و.. برای یکبار که شده شما نیز همچون دیگران و دیگر کشور ها در این روزهای سخت در کنار مردم و یاری رسان ملت باشید وبا حمایت ۶ای مالی و معیشتی بحران های آینده و آسیبها ی اجتماعی پیش رو را به حداقل تقلیل دهید.

ملتی که در عمق ذهن شما همیشه و در همه حال در صحنه حضور داشتند

و بارها و بارها به بودنشان مفتخرید

حال مردم این روزها خراب است

دلهره هایشان را دریابید،

هنر خود را به نابودی کسب و کار ملت و معیشتشان محدود نکنید