بخشی از تاق کسری فروریخت!

برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در عراق خبر داده‌اند که بخشی از تاقِ سازه‌ی معروف و باستانی کسری در تیسفون یا مدائنِ بغداد فروریخته است!

این فعالان شبکه‌های اجتماعی به بی‌توجهی دولت عراق نسبت به این سازه‌ی مهم باستانی به شدت اعتراض کرده‌اند. هر چند، مقامات مربوطه در عراق نسبت به این موضوع هیچ واکنشی نداشته‌اند!

گفتنی است، دوستداران میراث فرهنگی ایران نیز بارها به مسئولان کشور به در خطر بودن این مهم‌ترین میراث باستانی ایران از دوره‌ی ساسانیان هشدار داده بودند، ولی کو گوش شنوا؟!

دو سال پیش هم رسانه های خبری گزارش هایی از ویرانی بخشی دیگر از تاق کسری در بی توجهی مقامات عراقی و سکوت مسئولان میراث فرهنگیِ ایران منتشر کرده بودند؛ گزارش هایی که اگر به آن اندکی توجه شده بود اکنون شاهد چنین فاجعه‌ی فرهنگی‌ای نبودیم.

بخشی دیگر از سقف طاق کسری «فرو ریخت»
بخشی از طاق کسری فرو ریخت - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News  Agency
همزمان با آغاز سال ۲۰۲۱ بخشی از طاق کسری فرو ریخت | سایت انتخاب
بخشی از طاق کسری فرو ریخت - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News  Agency
طاق کسری - فرو ریختن بخش دیگری از میراث طاق کسری (ایوان مدائن).