بخش اعظمی از پول هایی که آزاد میشود به سپاه داده خواهد شد


مهرداد شاکری

راستش را بخواهید دلم بدجور به حال مردم و کشور میسوزد
۴ سال این مردم سخت ترین تحریم ها را تحمل کنند
معنی نداری و فقر و گرسنگی را با پوست و گوشت و استخوانشان درک کردند
چه پدرها و مادرهایی که شرمسار از کودکان خویش
با بغض فروخورده سر به بالین گذاشتند
و هی وعده و وعید شنیدند
میگویند قرار است میلیاردها دلار از ثروت های ملی این مردم آزاد شود
اما گویا سپاه و حاکمیت و تندروها برای این پول ها از همین حالا چه خواب هایی که ندیده اند
بخش اعظمی از این پول ها دو دستی تقدیم سپاه می شود
تا در اختیار حزب الله و حوثی ها و حشدالشعبی و زینبیون و فاطمیون قرار بگیرد
بخش اعظمی از آن هم موشک میشود و به شهرهای موشکی اضافه خواهد شد
مردم کماکان باید به خاطر درایت نداشتنی خامنه ای و سپاه و حاکمیت
گرسنگی بکشند یا خودشان را بکشند
تا مبادا به ساحت ولایت فقیه آقایان گزندی وارد نشود
بیچاره مردم
بیچاره ایران