برآورد کارشناسان یک نهاد امنیتی از افول روحیه انقلابی در نیروهای اصولگرا

بنا به نظر کارشناسان به یک نهاد امنیتی مسئله افول روحیه انقلابی و معنوی در جریان اصولگرا به خصوص جوانان به طور کاملا محسوسی دیده می شود

این کارشناسان رفتارهای اخیر نمایندگان و وضعیت فعلی مجلس و جریان جدید از جوانان تازه وارد مجلس را ، گواه و شاهد افزایش روحیه خود محوری ،جنگ قدرت و تلاش برای کسب جایگاه و مقام عنوان نموده است.

این مسئله توسط این نهاد امنیتی ، به خصوص در جوانان تازه وارد که به زعم اصولگریان قرار است در چرخش مدیریتی آینده در قالب به اصطلاح گام دوم انقلاب!!! سهم قابل توجهی در سرنوشت کشور ایفا کنند ، نگران کننده برآورد شده است.