برادر اصولگرا؛ لطفا قپی نیا…

اکبر اعلمی

قدیما، وقتی کسی کارهایی می‌کرد که باو نمی‌اومد؛ بهش می‌گفتند؛ قپی نیا!

مثلا گاهی برخی افراد که ورزشکار نبودند، زیر لباسشان پنبه و بادکنک جاسازی می‌کردند تا درشت و قوی‌هیکل به نظر برسند، پس از پی بردن مردم به این ماجرا، بهش می‌گفتن: قُپّی نیا یعنی؛ الکی نگو، بِلُف نزن، قُمپُز در نکن و..

حالا حکایت خالی‌بندی‌های جناب علیرضا زاکانی است که فرموده‌اند: مجلس اجازه بازگشت به برجام را نخواهد داد

گرچه بنده طبق قانون اساسی چنین حقی را برای مجلس قائلم، اما باتوجه به اینکه اکنون به برکت نظارت‌ استصوابی شورای نگهبان و اهتمام قدرت‌های فراقانونی، مجلس به یک شیر بی‌یال و کوپال و اشکم تبدیل شده است، به این برادر اصولگرا باید گفت؛ برادر لااقل برای امثال ما که در مجلس ششم و مجلس هفتم بوده‌ایم و بالا و پایین مجلس و اختیارات آن بویژه در دورانی که اکثریت مجلس در دست اصولگرایان بوده را دیده‌ایم و اینکه چگونه در مجلس نهم که زاکانی هم در آن حضور داشت، با یک “بفرموده” ظرف چند ساعت برجام در مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید، لطفا قپی نیا!