برادر عباد کاندیدای خانه کارگر در انتخابات ۱۴۰۰

شنیده ها حاکی از آن است که در جلسه مجازی خانه کارگر علی ربیعی به عنوان کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ معرفی شده است.

با توجه به سازماندهی خانه کارگر در کل کشور و همچنین قدرت رای قشر کارگر علی ربیعی می تواند یکی از گزینه های جدی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باشد.

علی ربیعی که هم از فرماندهان سابق سپاه در اوایل انقلاب بوده است و هم سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات را دارد و گزینه مورد علاقه نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات نیز می باشد، از پشتوانه ی نظامی،امنیتی و جامعه کارگری برخورداراست.