برای بازررسی اصناف تهران بزرگ فقط ۱۷۰ نفر نیرو داریم/ دولت پول ما را بدهد تخلفات را به حداقل می‌رسانیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کمیت بازرسی‌ها نسبت به پراکندگی اصناف در سطح تهران بزرگ کافی نیست و ما مجبوریم با حداقل نیروها این کار را انجام دهیم در حالی که با توجه به وضعیت اقتصادی، میزان تخلفات و سوء استفاده‌ها بیشتر شده است اما توان ما همان توان چند سال قبل است اما حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم تا با همین نفرات با افرادی که بیشترین اجحاف را در حق مردم می‌کنند، برخورد کنیم.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص نظارت و بازرسی اتاق در واحدهای صنفی گفت: گرانی به اصناف ارتباطی ندارد اما گرانفروشی یک تخلف صنفی است که در این خصوص بازرسین ما فعال هستند و ما در هیچ زمانی طرح تشدید برخورد با اصناف متخلف را رها نکردیم.

وی در خصوص انتقادها به عدم نظارت کافی بازرسین بر واحدهای صنفی گفت: بخشی از این انتقادها را ما قبول داریم زیرا کمیت بازرسی‌ها نسبت به پراکندگی اصناف در سطح تهران بزرگ  کافی نیست و ما مجبوریم با حداقل نیروها این کار را انجام دهیم در حالی که با توجه به وضعیت اقتصادی، میزان تخلفات و سوء استفاده‌ها بیشتر شده است اما توان ما همان توان چند سال قبل است اما حداکثر تلاش‌مان را می‌کنیم تا با همین نفرات با افرادی که بیشترین اجحاف را در حق مردم می‌کنند، برخورد کنیم.

فراهانی در خصوص پرداخت سهم اتاق اصناف از جریمه‌های تعزیراتی از سوی دولت گفت: متاسفانه هنوز سهم ما داده نشده است در حالی که پول‌هایی که در این چند ساله به حساب خزانه واریز شده مبلغ قابل توجهی است. در حالی که این پول قرار بود بودجه نظارت و بازرسی بر اصناف را تامین کند و اگر سهم اتاق پرداخت می‌شد اکنون ما شاهد این مشکلات نبودیم.

وی تصریح کرد: اکنون تعداد بازرسین استان تهران ۱۷۰ نفر است اما طرحی که من شخصا برای نظارت و بازرسی در تهران بزرگ ارائه دادم حداقل ۶۰۰ نفر است و اگر دولت پول ما را بدهد می‌توانیم بدون کمک هیچ نهاد دیگری این طرح را اجرا کنیم و شاهد کاهش تخلفات صنفی و افزایش میزان رضایتمندی مردم در برخورد با اصناف متخلف باشیم.