برای حفظ ایران و اسلام


سید نادر آموزگار

آیا ابرتورم، قحطی، و سقوط کامل اقتصاد موجب تغییرات اساسی در رفتار نظام با ملت، یا منطقه و جهان خواهد شد؟
پاسخ به این سوال مهم متاسفانه منفی است.
به عکس، در چنان شرایطی تمام صفات زشت، بد و منفی نظام ها به شدت تشدید هم می شود.
نمونه؟ رفتار نظام های کره شمالی، کوبا، ونزوئلا و خیلی دیکتاتوری های دیگر بعد از به روز سیاه ملت هایشان با آن ملت ها.
دنیا هم از بد بختی و گرفتاری ملت ها ککش نمی گزد.
نمونه؟ فلسطینی ها در نوار غزه، یمنی ها، اهالی بیافرا و خیلی ملت های دیگر.
اتفاقا کشور های بزرگ در چنان شرایطی با وجود تظاهر به دل سوزی برای ملت های گرفتار بیشتر به تشدید بحران دامن می زنند. 
تنها راه نجات ملت ها در چنان شرایط حادی، که با کمال تاسف به احتمال زیاد در پیش داریم اتکا بر توان ملت خودمان، رهایی از شر نظامی که موجب این فقر فساد و فحشا شده و برنامه ریزی برای آینده روشن است.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام