برای راه رهایی از شر این دو ویروس در خانه می مانیم / اما صدای اعتراض خود را از داخل خانه هایمان با باز کردن پنجره ها به آسمان بلند کنیم

راه سبز امید

والله تا حاکمان ما همه ملت ایران را قربانی بی فکری و ندانم کاری و خیانت های خود نکنند

دست از سر این‌ ملت بینوا بر نمی دارند.

نه اجازه قرنطینه قم را دادند

و نه اجازه می دهند تا آمریکا و اروپا به داد ایران برسند

و تجهیزات پزشکی بدهند

و نه اجازه انتشار آمار واقعی قربانیان کرونا را می دهند

و نه محتکران خودی ملزومات بهداشتی مانند ماسک را دستگیر می کنند

ولی در عوض هر کسی که با انتشار یک خبر یا آمار واقعی

بخواهد به مردم هشدار دهد

تا آن ها در خانه بمانند و خطر را جدی بگیرند

یا هر فرد شاخص و مسئولی که در این فاجعه حکومت را مقصر بداند

فوری او را دستگیر می کنند

چاره چیست؟

برای رهایی از کرونا تنها چاره یقینا ماندن در خانه است

ولی برای رهایی از شر ویروس بدتر از کرونا

یعنی حاکمان ستمگر و عامل جنایت انتشار ویروس کرونا

این است که همه شب صدای اعتراض خود را از داخل خانه هایمان

با باز کردن پنجره ها به آسمان بلند کنیم

و در برابر این جنایت ساکت و بی تفاوت نمانیم.

واگرنه همه با هم در سکوت نابود خواهیم شد.