برای رهایی میهن از دامان دیکتاتوری به دامان دیکتاتور دیگر نغلطیم

 

 

راه سبز امید

 

تراژدی غم انگیز آتش زدن کریم پور شیرازی در زندان شاه افسانه نیست

بلکه یک واقعیت تاریخی و جنایت بر علیه بشریت

و یادآور جنایات هولناک کلیسا در قرون وسطی است

کشتار ۶۷ و قتلهای زنجیره ایی و مثله کردن فروهرها هم

حاکی از قساوت قلب و سفاکی و بیرحمی حاکمان است

مسلح کردن تروریستهای تکفیری در سوریه

و کشتار ایزدیها و تجاوز به زنان آنان

و نسل کشی مردم یمن و مثله کردن خاشقچی

هم دلایلی آشکار بر خون آشامی رژیم آل سعود و حامیان آمریکایی و اسرائیلی آن است‌.

کارنامه هر کدام از دیکتاتورها را که ورق بزنی

آکنده از خیانت و جنایت و خون آشامی و بیرحمی است.

برای همه آن ها منافع مادی و حفظ قدرت به هر قیمت

و خاموش کردن مخالفان به هر روش اصل است‌

و حقوق بشر و اخلاق و دمکراسی مفاهیمی بی ارزش است

مبادا هیچکدام از انها را معصوم و بی عیب و دلسوز خود فرض کنیم‌

و برای رهایی از یکی به دامن دیگری پناه ببریم.

دیکتاتور معصوم و مصلح اصلا وجود خارجی ندارد

و آویختن به دامان هیچ دیکتاتوری آزادی را به ارمغان نمی آورد.

روزی از دست دیکتاتوری شاه به دامن استبداد دینی پناه بردیم

و نتیجه اش این شد که امروز شاهد آنیم

و بر دیکتاتور پیشین غبطه می خوریم و بر او درود می فرستیم.

اکنون هم برخی از هموطنان برای رهایی از شر این استبداد

به دامن امریکا و عربستان و اسرائیل آویخته اند

تا با حمایت آنها آزادی ملت خود از شر استبداد کنونی را محقق کنند.

ترسم روزی برسد که این ها را هم به چشم بکشیم

و با آه و حسرت بگوئیم صد رحمت به دیکتاتور قبلی

همه دیکتاتورها جنایتکار و بی رحمند

اما هر چه می گذرد دیکتاتورها به مرور زمان

با تجربه تر و قدرتمند تر و بی رحمتر و وقیحتر و پیچیده تر می شوند

و لذا دیکتاتورهای جدید از قدیمی ها به مراتب بدترند

و مبارزه با انها سخت تر و پر هزینه تر و طولانی تر

 

نگام ، ناگفته های ایران ما