برای فقیرترین دولت یقه چاک می‌کنید؟!!!

شنیده ها

سعیدمحمد و هم‌لباس‌های سیاسی‌اش مدتی است که بعد از اعلام کاندیداتوری او یقه یکدیگر را گرفتند و اظهاراتی علیه هم بیان کردند! هرچند که بعد از حاشیه‌سازی سعی در ماله‌کشی داشتند ولی پیام مجادلات به مردم مخابره شد.

حالا سردار محمد در نشست‌خبری خود اظهاراتی را به زبان آورده که بخشی از آن مرتبط با وضعیت اقتصادی دولت سیزدهم است.

او مدعی شده دولت سیزدهم فقیرترین دولت است! در وهله اول این نوع صحبت کردن گرا دادن به مثلا دشمن نیست که جیب دولت جمهوری‌اسلامی خالی است؟! همان گفتاری که روحانی داشت و گفت خزانه‌خالی است؟!

دوم، کدام عقل سلیمی به دنبال یک دولت فقیر است و برای آن یقه چاک می‌کند؟!

سوم، با رفع احتمالی تحریم‌ها و اخذ مالیات‌های رنگارنگ این ناله‌کردن پیش از مورد پیام به مردم است که انتظار معجزه از دولت جوان و انقلابی نداشته‌باشید؟!