برخورد شاهانه روحانی با وزرا !

شنیده شده روحانی که به علت شیوع کرونا از جلسات و مراسمات فراری است برای ارتباط با وزرای خود از اتاق شیشه ای استفاده میکند.

وزرایی که درخواست دیدار با روحانی را دارند پس از تایید درخواستشان اجازه دارند از اتاق شیشه ای و تلفنی با رییس جمهور صحبت کنند.

یکی از عجایب دولت تدبیر و امید شکایت وزرا از عدم پذیرش درخواست‌ دیدارشان با روحانی بوده است.