هشدار؛ برخی افراد درون سیستم برای سر به نیست کردن روح الله زم عجله دارند

✍️علی تجلی

ماجرای روح الله زم تا اندازه ای به ماجرای قاضی منصوری شباهت پیدا کرده نه از حیث نوع اتهام ها بلکه از نظر سرنوشتی که برخی افراد درون سیستم برای هر دو در نظر گرفته اند.

قاضی منصوری سینه اش مخزن اسرار بود ، توانسته بودند او را با رشوه به سمت خود بکشانند تا جسارت به خرج بدهد و کارهایی را که بسیاری از قضات جرات انجام دادن آن ها را ندارند انجام دهد ، حال او می دانست چه کسانی اعمال خلاف قانون انجام داده اند و ریز تخلف های آنان را می دانست ، چون خودش تمامی آن ها را کارسازی کرده بود.

نقل است بسیاری از مسئولان قضایی و قضات برجسته حتی برخی از نزدیکان رئیس فعلی دستگاه قضا مانند سخنگوی قوه هم از عنایات قاضی منصوری بی بهره نبودند ، و اتفاقا امروز انگشت اتهام پس از ماجرای مرگ مشکوک او به سمت آنان نشانه رفته است ، همان هایی که ترس داشتند قاضی منصوری چه در دادگاه و چه بعدها اسمی از آنان ببرد و اشاره به تخلف های آنان کند.

اکنون روح الله زم هم دقیقا گرفتار برخی از افرادی است که در محرمانه ترین دستگاه های کشور حضور دارند و در زمان فعالیت او در آمدنیوز ، از فرط فوران تخلف ها و مفاسد ، گاه و بیگاه برای او خبری یا سندی ارسال می کردند و امروزه که روح الله زم دستگیر شده هر لحظه ترس آن را دارند که او زبان بگشاید و اسمی از آنان ببرد.

افرادی که بعضا در وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا شورای امنیت ملی و سایر دستگاه های مهم کشور شاغل بوده اند و تا به امروز یا روح الله زم از آنان اسمی نبرده و یا بازجوها و دستگاهی هایی که هم اینک او را در اختیار دارند ، سعی کرده اند نام آنان را به دلایل خاصی مخفی نگاه دارند.

این افراد تمام تلاش خود را می کنند که روح الله هر چه زودتر سر به نیست شود ، حال این سر به نیست شدن می تواند تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور باشد یا حتی در صورت شکسته شدن حکم اعدام ، خطر سر به نیست شدن هم چنان روح الله زم را تهدید می کند.

ابتلا به کرونا یا خوراندن داروی نظافت و یا سوء قصد با سلاح سرد توسط برخی از زندانیان خطرناک هم بند ، پس از آن که روح الله زم از سلول افرادی برای گذراندن محکومیت به بند عمومی منتقل شد ، از نکاتی است که تا سال ها می تواند جان روح الله زم را تهدید کند. لذا نگهداری روح الله زم در جایگاهی ویژه نه بند عمومی برای حفاظت از جان او امری است که باید مورد توجه دستگاه قضا و سازمان زندان ها قرار گیرد.

بدون شک بیش از همه دستگاه های اطلاعاتی چه در سپاه و چه در وزارت اطلاعات در سر به نیست کردن روح الله زم عجله دارند ، چون سینه روح الله زم مخزن اسراری است که شاید اگر امروز برخی از آن ها را افشا نکرده ممکن است در آینده زبان گشوده و حیثیت بسیاری از شاغلان نهادهای امنیتی را به باد دهد.

این چند خط فقط هشداری بود تا بلکه به لطف خدا سندی بازدارنده باشد برای توطئه ای خطرناک که ممکن است برخی دوست داشته باشند تا سرنوشت محتوم روح الله زم باشد اما امیدواریم این توطئه به سرانجام نرسد و روح الله زم بتواند هر چه زودتر در کنار خانواده زندگی جدیدی را آغاز و با بهره گیری از تجارب گذشته اشتباهات قبل را تکرار نکند.