برخی سئوال های امتحان شورای نگهبان از نامزدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰

اکبر گنجی

اول-مهمترین رکن شعارهای تأئید سخنان رهبری چیست؟

الف- الله اکبر
ب- مرگ بر آمریکا
پ- خامنه ای رهبر
ت- جانم فدای رهبر

دوم- نظر مقام معظم رهبری درباره برجام چیست؟

الف- خیانت بزرگ
ب- کلاه سر تیم مذاکره کننده گذاشتند
پ- مخالفت مطلق
ت- هر سه پاسخ صحیح است

سوم- نامزد ریاست جمهوری در مراسم تحلیف باید کجای آقا را ببوسد؟

الف- دست رهبری
ب- روبوسی کند
پ- اول خم شود سپس دست آقا را ببوسد
ت- جای نشستگاه آقا

چهارم- رئیس جمهور با قاتل سردار سلیمانی چه خواهد کرد؟

الف- مذاکره
ب- هتاکی
پ- ترور
ت- به خدا واگذارش می کند

پنجم- علت العلل مشکلات ایران در دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبان، اعتدالیون و اصول گرایان چیست؟

الف- در دوران اصلاح طلبان و اعتدالیون داخلی است و در دوران اصول گرایان آمریکا است
ب- در دوران اصلاح طلبان و اعتدالیون مدیران خود فروخته و غربزده و لیبرالی است و در دوران اصول گرایان فشارهای آمریکا است.
پ- در دوران اصلاح طلبان و اعتدالیون بی عرضه بودن رئیس جمهور است و در دوران اصول گرایان آمریکا و اسرائیل هستند.
ت- هر سه پاسخ صحیح است.