بررسی حکم آقای خامنه ای ؛ تغییراساسی در قوه قضاییه

مطهره کاویانی

با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی خدمت تمام هم میهنان بزرگوار

بررسی حکم آقای خامنه ای

تغییراساسی در قوه قضاییه

در این حکم نخست به شخصیت شناسی رئیس جدید قوه قضائیه که در این زمینه به ویژگی‌های مهمی همچون «سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه قضائیه»، «آشنایی با زوایای مختلف قضائی»، «فقاهت»، «تحصیلات حقوقی»، «دانش»، «تجربه» و «کارآمدی» اشاره شده است که البته هدف ما از بیان این خصوصیات تائید آنها نیست. به عقیده آقای خامنه ای ایشان برای مدیریت جدید می‌تواند تأثیر مضاعفی در تعالی هر چه بیشتر قوه قضائیه به خصوص در دهه پنجم انقلاب داشته باشند.

محور دوم و سوم مربوط به این حکم تاکید کرد: سرمایه اجتماعی، قوه قضائیه یک سرمایه اجتماعی ملی است که پیوند اساسی آن با مردم در سطوح مختلف شکل گرفته و آن را در مرکزیت توجه مردمی قرار داده است. همچنین محور سوم یعنی اعتمادسازی؛ در این زمینه هم به اعتمادسازی درون و هم بیرون قوه قضائیه توجه شده و ضرورت ایجاد تحول درونی و نگاه به اعتمادسازی مردمی مورد تاکید قرار گرفته است.

محور چهارم یعنی فعال سازی؛ یکی از مهمترین مسائلی که در این حکم مورد تاکید قرار گرفته است فعال سازی هرچه بیشتر و ایجاد تحول هر چه وسیع‌تر در قوه قضائیه است.

در محور پنجم آینده نگری؛ ترسیم آینده‌ای مشخص برای قوه قضائیه که مبتنی بر شاخص‌های مهم تفصیلی دیگری که در حکم آمده است، بیانگر ضرورت توجه به آینده این دستگاه مهم حکومتی برای ایجاد تحول و تغییر برای رفع مشکلات و خروج از بن بست‌های احتمالی است.

در این حکم به مسائلی همچون توجه به «عدل»، «احیای حقوق عامه»، «آزادی های مشروع»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضدفساد» بودن اشاره شده است.
و تاکید شده است که این اصول از مهمترین اصولی است که برای ایجاد تحول درونی و بیرونی دستگاه قضائی باید مورد توجه قرار گیرند.
بحث توجه به آزادی‌های مشروع و ایجاد فضای مناسب تحقق این آزادی‌ها از مسائل بسیار مهم و حیاتی برای تحقق گام دوم انقلاب است که آقای خامنه ای در همه زمینه‌ها اقدام با قدرت و جدیت آن را مورد تاکید قرار داده اند.
فقط سوال اینجاست که در این چهل سال دوستان دقیقا مشغول چه کاری بودن که هیچ کدام از این موارد را رعایت نکردند؟!؟!

تبیین اصولی محورهای اجرایی دستگاه قضائی: که شامل «نظارت بر اعمال قانونی»، «برخورد قضائی بدون توجه به این و آن»، «استفاده از جوانان صالح انقلابی و فاضل»، «ریشه کنی فساد از درون قوه قضائیه». در این زمینه باید تاکید شود که گام دوم انقلاب در رابطه با قوه قضائیه باید به سمت و سوی تحول اساسی در بکارگیری جوانان، برخورد جدی و بدون اغماض قوه قضائیه، نظارت همه جانبه برا ی اقدامات قضائی و بالاخره ریشه کنی فساد از درون این دستگاه مهم حکومتی است.

تبیین اصولی همکاری و وجهه سازی قوه قضائیه: اولین حرکت در این زمینه ایجاد وجهه مناسب و قابل اعتماد بیشتر قوه قضائیه در جامعه است. تاکید بر «عزیز دانستن قاضی و دادگاه» یکی از محورهای مهم این وجهه سازی است که باید به شکل مناسب، و در شأن قضات و دادگاه به شکل علمی و به دور از مبالغه انجام گیرد. موضوع دیگری که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است، «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم افزایی» است. تعامل، همدلی، همفکری و همکاری قوه قضائیه با دو قوه دیگر، تسهیل کننده تعالی آن در جامعه است که می‌تواند در پیشرفت کشور تأثیر فراوان داشته باشد. این همکاری باید در سطوح مختلف نظری، قانونی، اجرایی، و نظارتی صورت گیرد.

علاوه بر تحلیل متن حکم، ناگفته‌های متن نیز می‌تواند بخشی از معناشناسی آن تلقی شود. تاکید بر ریشه کنی فساد از درون قوه، وجود مشکلات جدی در این دستگاه مهم را نشان می‌دهد.

برخورد قضائی بدون توجه به این و آن بیانگر وجود اختلال جدی در برخورد با قدرتمندان فاسد و یا حداقل عدم تصمیم گیری قاطع در مورد آنان است. استفاده از جوانان صالح، انقلابی و فاضل حاکی از عدم توجه به این قشر مهم اجتماعی است که تا کنون به شکل جدی و مؤثر مورد توجه قرار نگرفته اند.

خب البته که در جامعه ما هنوز متأسفانه برخی از بداخلاقی‌ها، جرایم، سو استفاده‌ها، درگیری‌ها، و انحرافات از طرف خود مردم وجود دارد که شایسته جامعه ایرانی _اسلامی ما نیست و بدون تحول اساسی در جامعه، دستگاه قضائی نمی‌تواند رسیدگی فوری، مؤثر و شایسته را در این زمینه انجام دهد. تحول اخلاقی اجتماعی می‌تواند در کاهش بسیاری از مشکلات تأثیرگذار باشد که خود زمینه ساز پیشرفت‌های هر چه بیشتر کشور در دهه پنجم و دهه‌های بعدی انقلاب باشد.

البته حکم ایشان گویا قصد رقابت با قرآن را داشته زیرا بسیاری معتقدند نیاز به تفسیر بیشتری دارد و خب بدیهی است تفسیر این حکم نیازمند مطالعه و تعمق بیشتری است آنچه که روح این حکم را تشکیل می‌دهد دو موضوع اساسی است: یک، تبیین خطوط کلی و استراتژی آینده نگر برای تعالی قوه قضائیه است و دو، مطالبات ایشان از ریاست جدید قوه قضائیه است که به قول خودشان مطالبات مردمی در این زمینه می‌باشد. این مطالبات، باید به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته و توسط جامعه رصد شوند. رصد اجتماعی در این زمینه قطعاً در پیشرفت هر چه بیشتر این قوه مهم تأثیرگذار خواهد بود.

به عقیده بنده شاید حل کردن مشکلات مردم بخصوص در حوزه قضائی و تبدیل قوه قضائیه به یک نهاد مورد اعتماد همه جانبه مردم بتواند درصد قابل توجهی از مشکلات جامعه را از بین ببرد.

در پایان با آرزوی سالی شاد همراه با موفقیت برای تمام ایرانی های عزیز از خداوند منان سلامتی، سعادت، سروری، سربلندی، سرافرازی
، سفید بختی و سرسبزی ایامتان را خواستارم.