بررسی طرح محدودیت شبکه‌های اجتماعی این هفته در مجلس انقلابی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_با شروع به‌ کار مجلس پس از تعطیلات تابستانی، فعالیت نمایندگان طیف خاصی جهت استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب یک طرح پرحاشیه شروع می‌شود.

بر اساس این طرح قرار است کنترل اینترنت در اختیار «نهادهای نظامی» قرار گرفته و شبکه های اجتماعی که حاضر نباشند در ایران دفتر ایجاد یا اطلاعاتی را که دولت می خواهد در اختیار آنها قرار ندهند فیلتر خواهند شد.

با توجه به بعید بودن حضور اینستاگرام، کلاب هاوس و… در ایران و در اختیار قرار دادن اطلاعات مشترکان به نهادهای دولتی، فیلتر شدن این شبکه ها قابل پیش بینی است.

این طرح قرار بود پیش از انتخابات در دستور کار قرار بگیرد تا دولت آینده آن را اجرا کند اما با توجه به در پیش بودن انتخابات و مسئله حضور در صندوق رای، جناح انقلابی مجاب شد تا طرح را پس از آسودگی از نتیجه انتخابات در دستور کار قرار دهد.