برنامه‌های «سعید محمد» برای آینده سیاسی خود
شنیده شده است که ستاد سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه برای انتخابات ریاست جمهوری راه‌اندازی شده است و فعالیت‌های جدی ستاد آغاز گشته است.

مهمترین دغدغه‌ی کنونی ستاد او در حال حاضر دو چیز است:

الف: احتمال تایید صلاحیت نشدن او به علت این که به هیچ وجه سیاسی نبوده است و تا کنون به عنوان رجل سیاسی شناخته نمی‌شده است.

ب: ناشناس بودن او در میان مردم و این که فرصت برای شناساندن او به مردم بسیار اندک است و باید قبل از رسیدن به روزهای داغ انتخابات او را به مردم معرفی کرد.

شنیده شده است که بعضی از اطرافیان سعید محمد مدعی هستند که او برای شهرداری تهران گزینه‌ی اصلی است و اگر اصولگرایان در انتخابات شوراها توسط مردم برگزیده شوند او شهردار تهران خواهد شد.

این در حالی است که ستادهای انتخاباتی او که شکل گرفته است کاملا برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند و شهرداری را به عنوان گزینه‌ی دوم و طرح دوم در نظر دارند.

ضمنا شنیده شده است که افشای تخلفات در هولدینگ یاس توسط سعید محمد صورت گرفته است.