برنامه‌های صداوسیما در نقد دولت چه میشود؟

شنیده ها

‏با روی کارآمدن دولت جدید و کنار رفتن روحانی و وزرایش،تکلیف بیش از ۱۰۰برنامه ی صداوسیما در نقد دولت چه میشود؟

برنامه هایی مثل پایش، نگاه یک، ثریا،عیار، جهان‌آرا، تهران۲۰، اکثر برنامه های شبکه افق و خبر و… که رویکرد آن‌ها در نقد دولت بود آیا با یکدست شدن حاکمیت به کار خود ادامه می‌دهند؟

این برنامه ها بودجه عظیم و کلانی را به خود اختصاص می داد و اینک با یکدست شدن حاکمیت احتمالا سفره ای که برای تهیه کنندگان و مجریان این طرح ها و پروژه ها پهن شده بود و به واسطه آن پول کلانی به جیب آن ها سرازیر می شد ، اینک دچار سردرگمی شده و تداوم آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.