برنامه ریزی های مجلس و دولت از تفکراتی غیرواقعی و موهوم سرچشمه می گیرد / نمایندگان می‌خواهند مردم فکر کنند که مجلس به فکر آنهاست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محمود جامساز اقتصاددان معتقد است : گرانی‌های فعلی هیچ سنخیتی با سطح عمومی دستمزدها ندارد. مردم در فقر و فلاکت به سر می برند و در تامین معیشت خود عاجز مانده اند.امروز تمام درهای ورودی ارز به خزانه دولت بسته شده است.اینکه هر از گاهى دولت یا مجلس در تعقیب سیاستهاى پوپولیستى بین مردم پول پخش میکنند تا در کوتاه مدت اعتماد آنها را جلب کنند، این راه حکمرانى خوب نیست.برنامه ریزی های مجلس و دولت از تفکراتی غیرواقعی و موهوم سرچشمه می گیرد و بر پایه عقلانیت نیست. باید فکری به حال ساماندهى کل اقتصاد کرد .

این اقتصاددان ادامه داد: گرچه قدرت خرید این یارانه نقدى از همان ابتدا ناچیز بود اما به سبب روند کاهشى ارزش پول ملى به حدود ١/۴ دلار در ماه یعنى معادل روزى ۵ سنت آمریکا تنزل نموده و عملا” قدرت خرید خود را أز دست داده است اما سالیانه حدود ۴٢٠٠٠ میلیارد تومان بر مصارف بودجه افزوده است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از طرحی رونمایی کردند که دولت را ملزم به پرداخت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به یارانه بگیران قبلی می کنند. طرحی که به دلیل بی پشتوانه بودنش با انتقادات زیادی مواجه شده است.

در همین رابطه، یک اقتصاددان معتقد است برنامه ریزی های مجلس و دولت از تفکراتی غیرواقعی و موهوم سرچشمه می گیرد و بر پایه عقلانیت نیست.

محمود جامساز در همین رابطه گفت: هر اقدامی که دولت و مجلس برای جلب رضایت عمومی انجام می دهد،اغلب تصمیمات عجولانه، بدون بررسى هاى کارشناسانه و ناشی از نا آگاهى قانونگذار یا سیاستگذار نسبت به رنج و إلم عامه مردم نسبت و وضعیت اقتصادى واجتماعی، بیم از آینده و بی عدالتى در توزیع عادلانه درآمدها و فرصتهاست که اخیرا ویروس منحوس کرونا که بنا بر آمار دولتى در هر ٣ دقیقه جان یک هموطنمان را می ستاند، بر آن افزوده شده است.

وى در ادامه گفت” شکاف بین فقیر و غنى یعنى مستضعف و مستکبر طى دهه هاى اخیر روبه افزایش گذارده، به طوریکه در دولت احمدى نژاد قرار شد هر ماه ۴۵۵٠٠ تومان به إزاء هر فرد محروم و کم درآمد و نیازمند بطور نقدى پرداخت شود ولى شیوه پرداخت به گونه‌اى شد که همه مردم از فقیر و غنى مشمول دریافت بالسویه این یارانه نقدى شدند که هیچ هدف عدالت خواهى در آن مستتر نبود.

این اقتصاددان ادامه داد: گرچه قدرت خرید این یارانه نقدى از همان ابتدا ناچیز بود اما به سبب روند کاهشى ارزش پول ملى به حدود ١/۴ دلار در ماه یعنى معادل روزى ۵ سنت آمریکا تنزل نموده و عملا” قدرت خرید خود را أز دست داده است اما سالیانه حدود ۴٢٠٠٠ میلیارد تومان بر مصارف بودجه افزوده است.