برنامه مجتبی خامنه ای برای رهبری


مهرداد شاکری

تحریم های امریکا علیه ایران باعث شده اقتصاد ایران بشدت آسیب ببیند و حاکمیت اکثر ذخایر ارزشی اش را که در ۴۰سال گذشته با مکیدن خون مردم بدست آورده بود در چند ماه از دست بدهد.
ایران بخاطر عدم فروش نفت نتوانسته هزینه گروه های نیابتی خود در دنیا را پرداخت نماید و این گروه ها به جمع معترضین از حاکمیت پیوسته اند و به قول معروف برای خامنه ای و حاکمیت در واقعیت تره هم خورد نکنند و حمایتشان به یک حمایت تبلیغاتی و شعاری از ایران محدود شود.
وضعیت حاکمیت در داخل کشور هم با چالش جدی مواجه شده و بخاطر عدم وجود منابع مفسدین و دزدان واقعی و اصل کاری و عدم تامین حقوق نیروهای تحت امرشان ، به جان هم افتاده اند و در حال رو کردن دست هم در چپاول کشور می باشند.
تمام این موارد باعث شده که یک نفر در ایران از وقوع اتفاقات روی داده خرسند وخوشحال شود و با توجه به اینکه ذخایر ارزی باقی مانده نظام ، حدود ۹۰ درصدش در اختیار وی و پدرش قرار دارد از این ثروت جهت تحکیم قدرت و تضمین آینده سیاسی خود استفاده نماید.
مجتبی خامنه ای برنده واقعی وضعیت فعلی در کشور می باشد.
وی سران نظام را با زیرکی به جان هم انداخته و با کمک علی خامنه ای و ابراهیم رییسی در حال حذف تمام رقبای آینده خود می باشد .
مجتبی خامنه ای برنامه بلند مدتی برای تکیه زدن بر صندلی سلطنت ایران می باشد .
بعید نیست که مجتبی خامنه ای بواسطه ارتباط با MI6 انگلستان توانسته باشد از همان ابتدا در پشت پرده با ترامپ به توافق رسیده باشد و امریکا تنها نقش کارگذار وی را برای فراهم کردن مقدمات و مراحل حذف مخالفان و رقبای داخلی و خارجی به عهده داشته باشد .