برندگان مسابقه عکاسی زمین شناسی/ تصاویر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، انجمن زمین شناسی برندگان اولین مسابقه زمین شناسی۲۰۱۹ را اعلام کرد ، نمایشگاه آثار برندگان در هفته علوم زمین در سال ۲۰۲۰ در لندن به نمایش گذاشته خواهد شد.