برگه افتخار به سرباز ترکی که به سربازان مجروح ایرانی کمک کرده بود

نگام ، بین الملل _ افسر ترکی که به سربازان ایرانی مجروح شده در نتیجه حمله اعضای سازمان تروریستی پ ک ک در مرز ترکیه و ایران، کمک کرده بود، جایزه گرفت.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، انور اونلو فرماندار ایغدیر، از افسر پزشک، محمت بهادر چالحان که با درخواست سربازان ایرانی مجروح شده در حمله اعضای سازمان تروریستی پ ک ک در منطقه گوک آی واقع در مرز ترکیه و ایران به منطقه اعزام شده بود، در دفترش میزبانی کرد.

وی که ۴ دسامبر ۲۰۱۷، با پشتکار بسیار، علی رغم شرایط دشوار در منطقه، برای کمک به سربازان ایرانی مجروح، به منطقه رفته بود، “برگه افتخار” دریافت کرد.

فرماندار ایغدیر طی سخنانش، گفت: “افسر پزشک، با مداخله موفقیت آمیزی که علی رغم شرایط بد و سخت منطقه لایق به دریافت این برگه افتخار شد. من به نوبه خود از وی قدردانی کرده و به دلیل عزمی که داشته است، تشکر میکنم. امیدوارم که به فعالیتهای موفقیت امیزش ادامه دهد.”

گفتنی است ۴ ایرانی مهندس و سرباز که در مرز میان ایران و ترکیه و در طرف ایران، به فعالیت میپرداختند، درنتیجه حمله اعضای سازمان تروریستی پ ک ک مجروح شده بودند.

گروه ایرانی به دلیل دور بودن پاسگاههای نیروهای امنیتی ایرانی از منطقه، برای بردن مجروحان به بیمارستان، تقاضای کمک کرده و سربازان ترک به آنها دست یاری دراز کرده بودند.