بزرگترین تشییع جنازه تاریخ به روایت کتاب گینس / شرح در متن

به نوشته‌ گینس، ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که حدود یک ششم کل جمعیت ایران بود در مراسم تشییع آیت الله خمینی شرکت کردند