بزرگترین گنبد آجری جهان

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، گنبد سلطانیه، در شهر سلطانیه در استان زنجان قرار دارد و یکی ازشاهکارهای معماری ایران در دوره ایلخانی است. گنبد سلطانیه عظیم و بزرگ که عظمتش هرکس را به خود جذب می‌کند.