بزرگمردی که ۷ خانه نقلی را صلواتی به عروس و دامادهای نیازمند می‌دهد

مشاور املاک نام مستأجر را در قرارداد نوشت

صاحبخانه:محمد حاج‌محمدی مبلغ اجاره‌بها؟

صاحبخانه گفت:کرایه خانه‌ من صلوات است برمحمدوآل محمد(ص)

اینجا محله نازی‌آباد تهران است.

قیمت اجاره‌ها سر به فلک کشیده‌، ولی حاج‌محمد ۲۳ سال است ۷ خانه نقلی را صلواتی به عروس و دامادهای نیازمند می‌دهد.


“دانیال معمار، روزنامه‌نگار”