بسته حمایتی دولت فقط به یارانه‌بگیران پرداخت می‌شود

 

 

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، پرداخت بسته حمایتی دولت تنها به آن دسته از افرادی پرداخت می شود که یارانه دریافت می کنند. در صورتی که فردی یارانه دریافت نکند مشمول این طرح نمی شود.

 

 

به گزارش انتخاب، پرداخت بسته حمایتی دولت تنها به آن دسته از افرادی پرداخت می شود که یارانه دریافت می کنند. در صورتی که فردی یارانه دریافت نکند مشمول این طرح نمی شود.

پیرو مصوبه هیأت محترم وزیران درخصوص «دستورالعمل بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه» موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت ۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷.۸.۲۸، آمار بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد خانوارهایی با درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه، بسته حمایتی را دریافت کنند.

اما سوالات متعددی برای مشمولان این طرح وجود دارد. آن دسته از افرادی که یارانه دریافت نمی کنند آیا مشمول بسته حمایتی دولت می شوند؟ اگر فردی یارانه خود را بعد از ازدواج از خانواده اش جدا نکرده باشد و حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دریافت کند، مشمول بسته حمایتی می شود؟آن دسته از افرادی که یارانه هایشان در طرح ساماندهی یارانه نقدی حذف شده باشد مشمول بسته حمایتی می شود؟

طبق اظهارات یکی از مدیران وزارت کار، آن دسته از افرادی که یارانه دریافت نمی کنند مشمول بسته حمایتی نمی شود. طبق مصوبه این طرح، شرط توزیع بسته حمایتی یارانه نقدی است. یعنی اگر کسی یارانه دریافت نکند، حتی اگر حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دریافت کند مشمول بسته حمایتی نمی شود.

آن دسته از افرادی که یارانه دریافت می کنند، اما بعد از ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا نکرده اند، در صورتی که حقوق کمتر از ۳میلیون تومان داشته باشند مشمول بسته حمایتی می شود.

بازنشستگانی که حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دریافت می کنند اما یارانه آنها حذف شده است باز هم مشمول بسته حمایتی نمی شود. اما سازمان تأمین اجتماعی در تعداد محدودی برای حمایت از بازنشستگانی که یارانه دریافت نمی کنند اما حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دریافت می کنند، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان طرح بسته حمایتی را واریز کرده است.