بسته مشکوک وابسته نظامی هلند در تهران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

چندی پیش وابسته نظامی سفارت هلند قصد حمل و انتقال بسته پستی مشکوکی را به قطر داشته که توسط گیت بازرسی سپاه جلوی آن گرفته می شود.

مارتین فان آسپرن وابسته نظامی بوده است که قصد حمل و انتقال این بسته را داشته است.

پس از منع عوامل گیت استعلامات لازم گرفته شده و کارکنان وزارت امور خارجه مستقر در فرودگاه حاضر شده و مشخص می شود که بسته مذکور جزو بسته های سیاسی نبوده و به لحاظ احتساب آن به عنوان بستع سیاسی مغایر با مفاد پروتکل های بین المللی می باشد.

بسته های دیپلماتیک برابر با قوانین و مقررات کنوانسیون وین باید دارای علامت خارجی مشهود و حاوی اسناد دیپلماتیک و یا اشیا مورد استفاده رسمی باشد و این نوع بسته ها برای خروج از کشور نیازمند ممهور شدن همراه با ارسال نامه رسمی است.

لازم به ذکر است پس از ممانعت عوامل گیت و بررسی نتیجه استعلامات بسته مذکور باید برای خروج از کشور باید مورد بازرسی قرار می گرفته است که فان آسپرن از بازرسی بسته ممانعت کرده و با لغو سفر و پرواز خود به دوحه همراه با بسته فرودگاه امام خمینی را ترک می کند.