بلایی که بر سر عزت ایران آمده

✍️علی اصغر خدایاری

سفر سردار قالیباف به روسیه و حاشیه‌های آن، فارغ از این‌که روایت ما از ماجرا درست باشد یا دروغ آن‌ها، تصویری واقعی از موقعیت امروز جمهوری اسلامی در جهان است.

مقایسه‌ی دو رویداد ارسال پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی به رهبر اتحاد جماهیر شوروی آن روز و ارسال پیام آقای خامنه‌ای به رییس جمهور روسیه امروز که فقط یکی از جمهوری‌های شوروی آن روز است، بلایی را که طی این ۳۲ سال بر سر عزت جمهوری اسلامی آمده است، نشان می‌دهد.

تا زمانی‌که گوش‌ها و چشم‌ها بسته و دهان‌ها چارطاق باز است، تا زمانی‌که خودشیفتگی، لجبازی و توهم مسیر مشورت، انعطاف‌پذیری، اندیشه و واقع‌بینی را سد کرده است، تا زمانی که بازی کردن پشت دست مافیا جای اعتماد به شهروندان را گرفته است، در بر همین پاشنه می‌چرخد و انتظار بهبود اوضاع آرزویی محال است.

✍️ دیدگاه شما 🙏