بله! جمهوری اسلامی در شرایط بدی‌ست

  • حامد تقوی

اختلافات در نظام بالا گرفته است. ا از مسئولین رده بالای حکومتی تا مسئولین ریز رو درشت. فساد به قدری گسترده است که عِطر گندش، خود مفسدین را هم خفه کرده است. حسن روحانی برای فریب دوباره مردم، تازه فیل‌اش یاد هندستان کرده است. با وجود نا کار امدی و دروغ بودن خود، از خامنه‌ای تا سپاه را تلویحا مورد هدف قرار داده است. و میگوید مشکلا از این دو سمت ناشی می‌شود. با این وجود هیچ گسستگی جدی درشان دیده نمی‌شود.
از موضوع اف.ای.تی.اف تا مسئله برجام و مذاکره حالا گلوی نظام را گرفته است. آنها که تا همین چند ماه قبل از به زبان اوردن سازش ابا داشتند، حالا دیگر در تریبون های خود میگویند کشور در شرایط بسیار بدی قرار دارد و پالس
های مثبتی برای مذاکره هم میفرستند. همین هایی که تا چند وقت پیش حرف از صبوری و ایستادگی میزدند خواهیم دید چگونه به سمت مذاکره یا فروپاشی خواهند رفت.