بمباران مواضع عزت الدین قسام در غزه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامجنگنده های اسرائیل یکی از مواضع متعلق به گردان عزت الدین قسام جناح نظامی حماس در شمال غزه را بمباران کردند

جنگنده های اسرائیل یکی از مواضع متعلق به گردان عزت الدین قسام جناح نظامی حماس در شمال غزه را بمباران کردند.

در نتیجه این بمباران ها در ساختمانهای متعلق به مردم منطقه خساراتی ببار آمد.

در این حمله کسی کشته و یا مجروح نگردید.

از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد : از طرف غزه به سوی اسرائیل چهار راکت پرتاب گردید که دو راکت در هوا منهدم شد.

مسئولیت موشک های پرتاب شده از طرف غزه را کسی و یا گروهی بر عهده نگرفت.