بنام واژه

جمعی از هنرمندان –


با تسلیت به بازماندگان ۱۷۶ نفر و ۱۵۰۰نفر
با احترام به خون شهدای قلم، و تمام کسانی که قربانی تمهیدات پلید حکومتی شده اند.
اگرچه در عرصه‌ی هنر معاصر، نیاز به کاروزار نه به جشنواره فجر و تحریم جشنواره‌های حکومتی، دستکم از قتل نویسندگان در اثنای قتلهای زنجیره ای به این سو حس می‌شد، اما با توجه به حوادث سالهای اخیر، گستردگی تخریب و ویرانی فرهنگ، استحاله ی هنر و نیز برخورد شنیع حاکمیت با اعتراضات مردمی و تشدید رویه‌های خشونت بار، دستگیری دگر اندیشان، اعمال احکام سنگین برای هنرمندان دگراندیش، کارگران، فعالان مدنی و حتا وکلای مدافع ایشان، ما جمعی از شاعران، نویسندگان، منتقدین، و فعالان عرصه‌ی هنر کلیه‌ی جشنواره های هنری فجر را بصورت نمادین و همه‌ی جشنواره‌های حکومتی و حضور در صدا و سیما را به صورت اعم، تحریم کرده و مادامی که بنای آزادی در کشور نهاده نشده و همه‌ی مردم با هر نگاه و اعتقاد و سلیقه‌، طعم آنرا نچشیده‌اند، از هرگونه همراهی با جریان های تبلیغی، فرهنگی و هنری با دولت تبری جسته، و از همه ی فعالان جشنواره‌های حکومتی اعم از شرکت کنندگان، برگزار کنندگان و داوران دعوت می‌کنیم به این کار و زار بپیوندند، برای حضور و شرکت دراین کاروزار، سوابق گذشته‌ی دوستان عرصه‌ی هنر در همراهی با جریانهای دولتی و حکومتی ملاک نیست.

در پایان این هنرمندان از مخاطبان خواسته اند برای امضا در اینستاگرام به آدر پیج رفته @not_to_the_fajr_festival  و نام خود را کامنت کنند