بنا به دستور جوادی یگانه انجام شد؛ اسکان موقت بی‌‌خانمان‌‌های دره فرحزاد در چادر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن بازدید از دره فرحزاد، دستور اسکان موقت کارتن خواب‌‌ها و معتادان این محدوده را با توجه به احتمال وقوع سیل صادر کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس دستور محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری منطقه ۲ و ۵، امکان اسکان موقت را برای معتادان و بی‌‌خانمان‌‌های ساکن دره فرحزاد آماده می‌‌‌کنند. 

این معتادان به مراکز گرمخانه‌‌ها انتقال داده نمی‌‌شوند بلکه با توجه به خطر احتمالی سیل و ضرورت تامین جانی آنان، اسکان موقت در چادر می‌‌یابند.

لازم به ذکر است؛ هماهنگی‌‌های لازم برای اسکان موقت کارتن خواب‌‌های دره فرحزاد با نیروی انتظامی انجام شده است.