بندر چابهار در فقر

 

 رضا تجلی

 

شهردار چابهار گفت:  از جمعیت ۱۱۲ هزارنفری شهر چابهار،

۵۶ هزار نفر شامل نصف جمعیت این بندر

در سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.

این جمعیت حاشیه‌نشین در کانون‌های جمعیتی پراکنده

در مجموع در محدوده‌ای هزار و دویست هکتاری زندگی می‌کنند

که از نظر تراکم جمعیتی،سرعت رشد حاشیه‌نشینی

و الگوی زیست حاشیه‌نشینی نه تنها در کشور بلکه در جهان کم سابقه است.

حال این سئوال پیش میاید که آیا مدیریت چنین بحرانی به عهده چه ارگانی میباشد.

و چرا بودجه های لازم برای حل چنین بحرانهایی تخصیص داده نمیشود.

یا در مجموع اگر هم در این مورد تصمیمی گرفته شده

با توجه به اینکه دیگر پرده ها کنار رفته

و دزدیها و حیف و میل کردنهای رهبری و سپاه در مسائل بی فایده رو شده

آینده چنین برنامه هایی چه خواهد شد

آیا دولت میتواند حق مردم محروم را برای پیشبرد

برنامه های خود از رهبری و سپاه بگیرد وجلوی آن بایستد.

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما