بنیاد “متنفذین” یا “مستضعفین”

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، جناب آقای “فتاح” پس از قریب چهل سال به صراحت در سیمای جمهوری اسلامی در نقش رئیس “بنیاد مستضعفین” آنچه را گفتند که بسیاری مشروح آن را در تاکسی و صف نانوایی و به عبارت دیگر هرجایی که مستضعفی رویت می شد، شنیده بودند…

محمود صالحی در ادامه نوشت :

گفته های جناب فتاح ناگفته نبود…. آنچه که باعث شگفتی و شاید هم خرسندی شد این بود که در سیمای رسمی نظام بیان شده است. اگر نه بسیاری ها می دانستند که در سال های پیشین بنیاد ، بنیاد “متنفذین” بوده و اگر گوشه چشمی هم به “مستضعفین” شده شاید از باب لطف بوده نه وظیفه….

حال که جناب فتاح زبان گشوده است امیدوارم مسئولین دیگر بنیادها هم به حرف بیایند…

مثلا جناب مهندس “چمران” که حداقل دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری در خیابان وصل شیرازی تهران در تملک داشته و آنجا را پاتوق فعالیت های سیاسی و… خود کرده اند به صراحت بفرمایند در بنیاد شهید چمران حداقل در سال ۹۸ چه کرده اند …

امید دارم که اقدام جناب چمران الگویی شود برای به سخن آمدن مسئولین بنیادهای متعددی که به نام شهدای گرانقدر دیگر شکل گرفته است و …