بهارستان همچنان در باتلاق دستکاری بودجه! / با عذرخواهی یا بدون عذرخواهی ، وجود جداول تغییر یافته هنوز سند هستند / «علی خضریان» نماینده مجلس، بار دیگر و پس از عقب نشینی ایرنا ، بر دستکاری در بودجه تاکید کرد

شنیده ها

حالا در اظهار نظری تازه اما «علی خضریان»، نماینده مجلس بار دیگر بر سخنان خود درباره «تخلف» و «دستکاری» در بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرده و از رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق خواسته درباره این تغییرات به گفته او «غیرقانونی» توضیح بدهند.

در حقیقت او یکی از اولین نمایندگانی بود که خبر از این دست کاری عجیب و بی سابقه داد و حالا و پس از عقب نشینی خبرگزاری ایرنا از موضعش هم چنان اصرار دارد که این دست کاری رخ داده است و باید رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق در این مورد پاسخگو باشند.

شاید قالیباف و تیم همیشه در صحنه و آماده وی برای تهدید هر خبرنگار و خبرگزاری( البته از دوران شهرداری وی تاکنون) این بار توجه می کردند که باید از حربه ساکت کردنشان برای نماینده مجلس استفاده کنند.

محمدباقر قالیباف که معاون و مشاور اصلی وی یعنی عیسی شریفی در دوران شهرداری او ، با یکی از سنگین ترین احکام قضایی دو دهه اخیر رو به رو شده ، البته که هیچ گاه مسولیت خطاهای این دست راستش را نپذیرفت و دیگر عجیب نیست اگر این بار نیز با ارعاب و تهدید و رابطه بخواهد روی یکی از عجیب ترین دستکاری ها در طول تاریخ مجالس ایران را سرپوش بگذارد.

این اتفاقات در حالی به صورت بی سابقه در مجلس رخ داده است که حتی پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی اخطار داده و تاکید کرده‌ بودند که بودجه ۱۴۰۰ پس از افزایش ردیف‌های آن در مجلس بیش از حد تورم‌زا شده است.

در حقیقت بودجه ای که کارشناسان اقتصادی مستقل آن را یک فاجعه بحران زا پیش روی کشور در سال ۱۴۰۰ می دانستند حالا بیش از پیش محل بحران و اختلاف شده است.

در این میان مهم نیست زیر فشار تیم رسانه ای و آتش به اختیار قالیباف ایرانا ناچار به تکذیب تنها جدول منتشر شود، حقیقت این است تغییرات منجر به نامه ۱۰۰ نفره نمایندگان شده است. تغییراتی که باید هر چه سریع تر در دستور کار رسیدگی قرار بگیرد.