بهانه ای برای جنگی ناخواسته!

✍️حسین ثنایی نژاد

پنتاگون اعلام کرده است که: “در بالاترین سطح تهدید از سوی ایران از زمان قتل سلیمانی تاکنون هستیم./عصر ایران”

حدود یک ماه قبل در یادداشتی نگرانی خود را از شروع جنگی لااقل محدود و هوایی از طرف ترامپ اعلام کردم. امروز دیدم آقای ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز نگرانی خودش را از بهانه جویی آمریکا برای حمله به ایران اعلام کرده است.

البته متاسفانه کسانی در داخل سخنانی بر زبان رانده اند که می تواند این بهانه جویی ها را تشدید کند، از جمله سخن نسنجیده آقای روحانی که گفت: “ترامپ نه از حکومت بلکه از زندگی در هفته های آینده سرنگون می شود./عصر ایران”

حکومتیان این روزهای حساس را باید با احتیاط بیشتری سپری کنند. هر اقدام و سخن نسنجیده آنها می تواند هزینه درگیری ناخواسته ای را به کشور ما تحمیل کند. بد و بیراه به ترامپی که در حال ترک کاخ سفید است هیج سودی ندارد، جز آنکه او را که هم عصبانی از رای نیاوردن است و هم از ایران دل خوشی ندارد وادار کند دست به اقدام دیوانه واری زده و در آخرین روزهای حضورش در قدرت، یک جنگ روی دست رقیب پیروزش در انتخابات بگذارد.

به گمان من اظهاراتی نظیر آنچه پنتاگون گفته است و نیز اعزام بی ۵۲ های بیشتری که دیروز وارد منطقه شدند را باید مقامات جمهوری اسلامی بسیار جدی تلقی کنند. بنابراین لازم است غیر از آقای ظریف مقامات ارشد نظامی و یا حتی شخص رهبری به صراحت اعلام کنند هیچگونه قصد خاصی برای ضربه زدن به نیروها و پایگاه های آمریکایی ندارند.

وگرنه با توجه به حملات مشکوکی که اخیرا در عراق به نیروهای آمریکایی صورت گرفته، ممکن است حمله ساختگی شدیدتری به نیروها و یا پایگاه های آمریکایی در منطقه انجام شود و متعاقب آن به ایران حمله شود.

باید دانست که اگر ترامپ جنگی را شروع کند بایدن به آسانی نمی تواند آن را تمام کند. مگر اینکه ایران هیج واکنشی از خود در برابر حمله نشان ندهد که در آن صورت نیز عواقب بسیار بدی برای ایران خواهد داشت.