بهترین پیشنهاد سال ۹۸ ؛ ادغام دو مقام رهبری و ریاست جمهوری / انتخابی شدن رهبری با رای مستقیم مردم حداکثر برای دو دوره


راه سبز امید

این پیشنهاد متعلق به اقای مصطفی تاجزاده است که در روزهای پایانی سال گذشته مطرح شد و شایسته ان است که بعنوان بهترین پیشنهاد سال ۹۸ و بعنوان بهترین راهکار نجات کشور از بحران مدیریتی و بن بست سیاسی و قانونی موجود معرفی و بعنوان یک مطالبه ملی مطرح شود.


این پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی جهت ادغام دو مقام رهبری و ریاست جمهوری در یکدیگر است.
این پیشنهاد در برابر پیشنهاد رهبری برای تغییر قانون اساسی جهت حذف جمهوریت و تشریفاتی کردن مقام ریاست جمهوری و بازگشت به قانون اساسی قبل از تجدید نظر در سال ۶۸ و تعیین نخست وزیر توسط مجلس بعنوان ریاست قوه مجریه است.

آقای تاج‌زاده همچنین گفته است که در این صورت باید سمت رهبری در جمهوری اسلامی انتخابی با رای مستقیم مردم و حداکثر دو دوره‌ای باشد.

در نظامهای دمکراتیک و سکولار که دولت برآمده از رای ملت است فرق چندانی میان این دو روش حکومتی نیست و هر دو منعکس کننده خواست اکثریت مردم هستند.

مثل نظامهای حکومتی در المان و فرانسه.

در آلمان نخست وزیر یا صدر اعظم رییس قوه مجریه است که توسط پارلمان انتخاب می شود و در فرانسه رییس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه مستقیما توسط مردم انتخاب می شود.

در یک نظام دمکراتیک البته سیستم پارلمانی از جهت هایی بر سیستم ریاست جمهوری رجحان دارد و جلوی حاکمیت پوپولیسم تا حد زیادی گرفته می شود.

از سوی دیگر در نظام های غیر دمکراتیک مثل ایران که رای مردم نمایشی و تزیینی است و تعیین کننده نیست، نیز فرقی زیادی میان این دو روش حکومتی نیست و میزان در هر صورت خواست رهبری است.

در چنین نظامی بدلیل وجود حاکمیت دوگانه البته نظام ریاست جمهوری بر پارلمانی ارجحیت دارد.

زیرا از یکدست شدن حاکمیت که کاملا به زیان مردم است تا حدی جلوگیری می کند.

پیشنهاد آقای تاجزاده راه حلی اساسی برای خروج از بن بست حاکمیت دوگانه و حکومت دینی و غیر دمکراتیک و ایجاد یک نظام دمکراتیک و سکولار است.

پایگاه خبری / تحلیلی نگام