بهترین کشورها برای مهاجرت ، کانادا بهترین کشور جهان در سال ۲۰۲۱

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_کانادا جایزۀ رتبۀ اول سالانه «بهترین کشور جهان» را در سال ۲۰۲۱ به دست آورد.

برای اولین بار در تاریخ شش سالۀ اعطای این جایزه، کانادا به طور کلی بهترین کشور جهان نام گرفت و جایگاه کشور سوئیس را که از سال ۲۰۱۷ این عنوان را به خود اختصاص داده، ربود.

گزارش بهترین کشورهای جهان یک رتبه‌بندی سالانه است که توسط U.S. News و World Report، گروه BAV و دانشکدۀ وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا منتشر می‌شود.

این گزارش ۷۹ کشور را با استفاده از ۷۶ معیار متفاوت یا ویژگی ارزیابی می‌کند و مواردی همچن، برداشت مردم جهان از کشور‌ها، اقتصاد، حضور نظامی، آموزش و کیفیت زندگی را محاصبه می‌کند.

از بیش از ۱۷ هزار نفر در ۳۶ کشور از آسیا، اروپا، خاور میانه، و آفریقا نظر سنجی به عمل آمد. بیش از ده هزار نفر از آنان که در نظر سنجی شرکت کردند، «نُخبگان آگاه» بوده‌اند. بیش از ۴۹۰۰ نفر از «تصمیم گیرندگان اقتصادی» و مابقی افراد عادی بوده‌اند.

چندین معیار جدید به گزارش امسال افزوده شد که شامل، برابری نژادی، تعهد به عدالت اجتماعی، انطباق پذیری و اهداف آب و هوایی می‌شود.

تم‌های اصلیِ گزارش بهترین کشورها در سال ۲۰۲۱

برای اولین بار، کانادا کشور شمارۀ یک است. ژاپن و آلمان به ترتیب رتبه‌های ۲ و ۳ را به خود اختصاص دادند، در حالی که سوئیس، کشور رتبۀ ۱ قبلی، به رتبۀ ۴ سقوط می‌کند. استرالیا همچنان در رتبۀ ۵ قرار دارد و پس از آن ایالات متحده، که در جایگاه ۶ است. عراق در جای هفتاد و هشتم جای گرفت.

عدالت اجتماعی یک آرمان جهانی است. هشتاد درصد از شهروندان جهان احساس انطباق با عدالت اجتماعی را دارند، اصطلاحی گسترده که به جنبش‌هایی اشاره دارد که خواستار رفع نابرابری‌های نژادی و جنسیتی هستند، در حالی که ۷۶ درصد نیز موافق هستند، کشوری که از نظر نژادی و قومی متنوع‌تر، نیرومند‌تر نیز است.

کانادا و کشورهای شمال اروپا بیشترین پایبندی را به عدالت اجتماعی دارند، در حالی که ایالات متحده در جایگاه ۱۸ قرار دارد. و در مورد موضوع خاص برابری نژادی، ایالات متحده تنها موفق به کسب جایگاه ۶۹ شد، و پشت سر چین و عراق قرار گرفت.

زنان به عنوان رهبران مؤثر در نظر گرفته می‌‌شوند. هشتاد و سه درصد از شهروندان جهانی معتقدند که امروز بحران رهبری در جهان وجود دارد. اکثر پاسخ دهندگان رهبران زن را با نگاهی مثبت می‌نگرند، چرا که ۶۸ درصد موافق هستند که کشورهای تحت رهبری زنان بهتر مدیریت می‌شوند.

چابکی درک شدۀ یک کشور مهمترین محرک قدرت در سال ۲۰۲۱ است. در میان کشورهای بررسی شده، چابکی بیشترین تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه را به خود اختصاص می‌دهد – با تأکید بر اینکه برای هر کشوری ضروری است که سازگار، مترقی و پاسخگو باشد.

زیر معیار رتبه بندی جدید «چابکی» بیشترین وزن را در بین ۱۰ زیر معیار دیگر دارد. ایالات متحده از نظر چابکی درک شده در جهان اول است، اما در انطباق پذیری در میان ۱۰ کشور برتر نیست، و در جایگاه ۱۳ قرار دارد.

در زیر تعدادی از رتبه‌بندی‌های گزارش بهترین کشور سال آمده است.

بهترین کشور

 1. کانادا
 2. ژاپن
 3. آلمان
 4. سوئیس
 5. استرالیا

کیفیت زندگی

 1. کانادا
 2. دانمارک
 3. نیوزلند
 4. سوئد
 5. هلند

کارآفرینی

 1. ژاپن
 2. آلمان
 3. ایالات متحده
 4. انگلستان
 5. کره جنوبی

هدف اجتماعی

 1. کانادا
 2. دانمارک
 3. نیوزلند
 4. سوئد
 5. هلند

تأثیر فرهنگی

 1. ایتالیا
 2. فرانسه
 3. ایالات متحده
 4. انگلستان
 5. ژاپن

مناسب برای کسب و کار

 1. سوئیس
 2. پاناما
 3. کانادا
 4. دانمارک
 5. سوئد

ماجراجویی (بهترین کشور برای سفر کردن)

 1. برزیل
 2. ایتالیا
 3. اسپانیا
 4. یونان
 5. تایلند

قدرت

 1. ایالات متحده
 2. چین
 3. روسیه
 4. آلمان
 5. انگلستان چابکی
 6. ایالات متحده
 7. استرالیا
 8. کانادا
 9. آلمان
 10. سنگاپور