به اختیار و مسئولیت خودتان به ترکمان چای بر میگردید !

✍️محمد حسین قیاسی

بخش‌های مهمی در رأس حاکمیت ایران، برجام را ترکمانچای می‌دانستند و می‌دانند. خروج ترامپ موهبتی بود برایشان تا وبال ترکمانچای از گردنشان برداشته شود. اکنون ادعا می‌شود که ایران در غنی‌سازی اورانیوم مرزهای قبل از برجام را هم درنوردیده است.

اکنون که مذاکرات وین سرعت گرفته است به حاکمیت محترم عرض می‌شود که این‌بار دیگر کسی از شما نمی‌خواهد دوباره به برجام برگردید. اگر روزی که برجام امضا شد عده‌ای در خیابانها به انجام حرکات موزون (رقص سابق) پرداختند این‌بار رمقی در کمر رقصندگان نیست که به خیابان بیایند.

چرا که در سالیان اخیر (به ویژه ۹۶ و ۹۸) ملت نسبت به حضور خیابانی شرطی شده‌اند و به محض اینکه نیت می‌کنند بروند به خیابان جای باتوم‌خورشان درد می‌کند.

علیهذا معروض می‌دارد که این‌بار ریش و قیچی تماماً در دست باکفایت خودتان است. برجام را یکبار طلاق دادید. در رجعت دوباره دیگر واسطه‌ای از سوی عقلا و خردمندان نیست. بلکه تماماً اراده‌ی مطلق خودتان است.

ببینید خیر و منفعت برایتان دارد بپذیرید، ندارد نپذیرید. لطفاً اگر پذیرفتید منتش را بر سر ملت نگذارید. برای حفظ تخت و بخت خودتان است.

اگر هم جلوی در و همسایه از حرف‌های گذشته‌تان شرمنده‌اید تقصیرش را به گردن این و آن نیندازید. الان که بی‌برجامید و تا ۶۰ درصد غنی می‌کنید، پاکِ پاکید و سانتریفیوژهاتان به قول امام جمعه‌ی موقت کذا قیژ قیژ می‌چرخد.

فرداروزی اگر به برجام برگشتید بدانید که باچشم باز و با اختیار خودتان آنچه را که ترکمانچای می‌نامیده‌اید انتخاب کرده‌اید. آن کسی که تا دیروز فاحشه می‌نامیدید از امروز دیگر زنتان شده است. پس نه به سر کسی منت بگذارید و نه آن را برای خودتان عار و ننگ بدانید.

البته ما سعی می‌کنیم فرمایشات ترکمانچایانه‌تان را به یادتان نیاوریم و ایضاً لیچاری که پشت سر برجام مطلّقه فرمودید. ولی اختیاردار زبان ملت که نیستیم. گاهی وقتها حرف حرف می‌آورد و وقتی شما شمشیر در هوا می‌چرخانید و می‌خواهید شرق و غرب را بهم بدوزید ممکن است کسی چیزی بگوید. اما قطعا به شما برنخواهد خورد چه اینکه اگر می‌خواست بربخورد اینهمه چیز که ملت در اینهمه سال به شما گفتند باید یک مقداری‌ش هم که شده به شما برمی‌خورد.

وانگهی دستور اکید است که باید تحریم‌ها ابتدا لغو شود. شش ماه راستی‌آزمایی گردد سپس شما اورانیوم‌های غنی‌سازی‌شده را اکسیده کنید در غیر این صورت برجام بی‌برجام.

پس ملاحظه می‌فرمایید که دارید با چشم باز و در عین هوشیاری و به انتخاب و پیشنهاد خودتان به برجام برمی‌گردید.
جوابگوی هزاران ساعتی که امامان جمعه و فرماندهان نظامی و سیاستمداران اصولگرا و نمایندگان مجلس و غیره و غیره‌تان در آبروریختن از برجامِ بدبخت و اثبات ننگین دانستن آن بر سرگذر حرف زدند و از عقد آن شرمسار بودند خودتان باشید.

یعنی از همین جمعه‌ی فردا حضرت آیه‌الله علم‌الهدی باید چیزی شبیه این بگوید که بازگشت به برجام از الطاف خفیه‌ی الهی است و امام جمعه‌ی محترم دیگر بفرماید که بازگشت به برجام در قرآن آمده و این برگشت تکلیف شرعی است.

ایضاً سیاستمداران محترم اصولگرا بگویند با اکسیده‌کردن اورانیوم ما غنی‌تر شدیم و بهکذا فرماندهان محترم نظامی در سخنانی غرّا بیان بفرمایند ما سرافرازانه به برجام بازگشتیم و با اقتدار کامل غنی‌سازی‌مان را به سه درصد رسانیدیم و قس علیهذا.