به بهانه جابجایی سردار

✍🏻محمد معینی

خرداد ماه سال ۹۳، پنج سال بعد از برگزاری انتخابات مناقشه‌برانگیز ۸۸، ویدئویی از سخنرانی سردار جعفری (فرمانده وقت سپاه) منتشر شد که طی آن معلوم بود وی این سخنرانی را بعد از برگزاری انتخابات مذکور برای جمعی از فرماندهان سپاه ایراد کرده است .

وی گفته بود: «خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت، این بود که نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ پیدا کرده بودند، مجددا روی کار بیایند.»

او در بخش دیگری گفته بود: «این شیب [افول احمدی‌نژاد]، شیب نگران‌کننده‌ای بود که همه تحلیل می‌کردند که اگر باهمین روند ادامه پیدا بکند، حتما انتخابات دومرحله‌ای می‌شود و در مرحله‌دوم هم معلوم نیست که نتیجه به چه شکل می‌شود. خوب از اینجا به بعد یک مقداری تحلیل‌ها سخت شد و شرایط پیچیده.»

این یک سوال ابدی است که سپاه «غیر از دُعا» برای جلوگیری از پیروزی کاندیدایی که ممکن بود دوم‌خردادی‌ها را به قوه مجریه بازگرداند و «دو مرحله‌ای «نشدن» انتخابات ۸۸، چه کارهای دیگری کرد؟