به نظر می رسد کشور عملا به حال خود رها شده است

✍️محمدهادی بازیاری

افزایش مشکلات معیشتی مردم و گسترش فقر وگرانی و تورم در کشور قطعا حالت عادی و طبیعی ندارد
دولت و حاکمیت مدت هاست برای مشکلات اقتصادی مردم هیچ راه چاره ای ندارند
و تصمیمات و تمهیدات آنان عملا به بدتر شدن شرایط در کشور منجر میشود
اتفاقات خوب و گشایش های اقتصادی و رفع فقر و گرانی و تورم و محرومیت
تنها و تنها در سخنان مسولان کشور نمود دارد
و هیچ نشانه ای از تحقق شعارها و سخنان مسئولان کشوری در حل این مشکلات مشاهده نمی شود
با کمی جستجو در اخبار رسمی خود حاکمیت و دولت
که از طرف منابع مورد تایید آنان مخابره میشود تنها یک نکته به چشم می آید
حاکمیت و مسئولان عملا کشور و مردم را با مشکلات و کمبودهای بیشمار
به حال خود رها کرده اند و تنها به حفظ بقای خود می اندیشند
حفظ بقایی نامشروع که با قوه قهریه و به زور باتوم
و زندان و گلوله آن را فعلا به دست آورده اند
اما اینگونه رفتار هم برای حفظ بقای حاکمیت تا ابد دوام نخواهد داشت