به واقع هدف از این دیدار چه بوده؟

شنیده ها

به جز هماهنگی تمام برای سیاست های بعدی و از جمله انتخاب شهردار توسط قالیباف !

وقتی در قبل انتخابات میگفتند در پس شورای ائتلاف اصولگرایان در اصل قالیباف در حال مهره چینی است یاران ایشان و اعضای شورای ائتلاف واکنش نشان میدادند که نه

و قالیباف صرفا بر روی مسئولیت خودش در مجلس تمرکز کرده و در انتخابات دخالتی ندارد !!!

اما زمان بهترین شاهد و قاضی تاریخ است .

سایه پدرخواندگی قالیباف در انتخابات شوراها بسیار محسوس و سنگین بود و عملا با سوء استفاده از نام نیروهای انقلاب عملا جریان انحصار طلبی و تمامیت خواهی به وقوع پیوست.

متاسفانه قالیباف در مسیر و آرزوی هاشمی شدن داره قدم برمیدارد و در آینده اثرات این دخالت ها مشخص میشود.