بودجه محور مقاومت چقدر است؟

 

 

راه سبز امید

 

بودجه حمایت مالی ایران از رژیم سوریه و حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی و طالبان و حشدالشعبی عراق و حوثی های یمن و دیگر مداخلات

خارجی ایران در کشورهای خاورمیانه از کدام ردیفهای بودجه سالانه کشور تامین می شود؟

تا انجا که معلوم است در قانون بودجه ردیفهایی تحت این عناوین وجود خارجی ندارد. در حالیکه بودجه هایی برای این مقاصد خاص اختصاص داده می

شود.
پس می توان نتیجه گرفت که بعضی از عناوین ردیفهای بودجه پوششی و جعلی هستند و واقعی نیستند. مثل بودجه خدمات حوزه های علمیه یا جامعه

المصطفى و یا بنیادهاى فرهنگی بیکارالدوله.

سهمی از بودجه حمایت از مقاومت(تروریسم) مستقیم است که از بودجه دولتی و با ردیفهای پوششی تامین می شود و سهمی دیگر از طریق غیر مستقیم

و با پولشوئی و دور زدن قانون و دولت و دور زدن تحریمها و قاچاق ارز و کالا و تجارت مواد مخدر و نپرداختن مالیات و عوارض و گمرکی به دولت تامین

می شود.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما