بورس استانبول معاملات خود را با سیر صعودی آغاز کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول چهارشنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ معاملات خود را با افزایش ۰.۲۴ درصدی در سطح ۱,۳۷۴.۹۴ واحد آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، در این راستا، شاخص بخش‌ بانکداری با ۰.۱۹ درصد و شاخص بخش‌ هلدینگ‌ها نیز با ۰.۳۴ درصد رشد ارزش مواجه شدند.

شاخص بخش گردشگری با ۰.۹۹ درصد ارتقا بیشترین سود و بخش اوراق بهادار نیز با ۱.۵۴ کاهش بیشترین زیان برای سرمایه‌گذاران رقم زد

شاخص «بیست-۱۰۰» بورس استانبول معاملات روز گذشته را با ۰.۱۲ درصد کاهش در سطح ۱,۳۷۱.۶۷ واحد به پایان رساند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، بورس استانبول از لحاظ فنی در محدوده ۱۳۶۰-۱۳۴۰ امتیاز پشتیبانی شده و در سطح ۱۴۰۰ امتیاز مقاومت خواهد کرد.