بورس ایران کاملا دست دولت است و بخش خصوصی کاره‌ای نیست؛ وقتی کسری بودجه‌اش جبران شد، بازار را ول کرد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، بورس ایران کاملا دست دولت است و بخش خصوصی کاره‌ای نیست؛ وقتی کسری بودجه‌اش جبران شد، بازار را ول کرد!

علی حسن‌زاده، اقتصاددان و مدیرعامل هلدینگ توسعه انرژی تجارت آسیا گفت : دولت به دنبال عمق بخشی به بازار سرمایه نبود و با هدف تامین کسری بودجه خود از مردم خواست تا وارد بازار سرمایه شوند

وی در ادامه اظهار داشت : با وجود تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه از سوی دولت اما مدیریت بازار موفق نبود بخش خصوصی نقش چندانی در بورس ایران ندارد و بازار سرمایه به صورت کامل در دست دولت است

حسن زاده هم چنین افزود : بورس ایران شبیه بورس کشورهای ونزوئلا و زیمباوه است دولت به دلیل محدودیت در درآمدهای ارزی و مالیاتی و رکورد اقتصادی به دنبال تامین کسری بودجه خود از محل بازار سرمایه بود به همین دلیل بیش از هدف در نظر گرفته شده از بازار سرمایه توانست کسری بودجه خود را جبران کند.