بوقچی‌ها و عادی‌سازی نقشه های شوم مجلس انقلابی برای مردم جهت پر کردن جیب خود

مجلس انقلابی در سال ۱۴۰۰ برای آنکه بتواند از مردم پول گرفته و به اهداف خود برسد، سعی دارد کالاهای اساسی را با ارز ۱۷۵۰۰ تومان وارد کند و این رویداد و تصمیمات دیگر که در راستای پرکردن جیب تعریف می‌شود می‌تواند مردم را در معیشت گرفتارتر کند.

در این مسیر بوقچی‌ها و میرزا بنویس‌های وابسته به این جماعت نیز می‌کوشند تا این موضوع را مانند گران‌کردن بنزین عادی‌سازی کنند و مدعی شوند در راستای بهبود معیشت است.

در همین راستا تسنیم ادعاهای رئیس مجلس را بازنشر کرده و نوشته : در سال ۹۹ بیش از ۹ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شد تا کالاهای اساسی ارزان به مردم برسد، این پول هزینه شد، حالا مردم قضاوت کنند که آیا در کالاهای اساسی ارزانی دیدند؟ یا روز به روز شاهد گرانی‌های لجام گسیخته بودند؟اگر کسی دغدغه معیشت مردم را دارد همین آسیب را رفع کند که هم پول مردم خرج شده و هم کالای گران به آن‌ها رسیده است.

این ادعاهای بی‌اساس در زمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و گران کردن بنزین نیز بیان شد ولی آیا زندگی مردم درست شد؟! امروز وضعیت چگونه است؟ وضعیتی که برگرفته از همین تصمیمات است! قورباغه‌هایی که رنگ شد و جای قناری به مردم قالب کردند.